tidning

Behöver du hjälp med tidningsdesign eller tidningsproduktion?

Vi hjälper dig gärna och har lång erfarenhet av design och layout av tryckta tidningar.

 

Tjänster

Redesign av befintlig tidning

Design av helt ny tidning

Löpande layout

Fotografering reportage

Illustration reportage

Uppdrag

Magasin Affärsvärlden

Layout och löpande layout från 2021–tillsvidare

Uppdragsgivare: Börsplus AB

Magasin Sjöstaden

Design och löpande layout / annonskontroll

Uppdragsgivare: Vår egen tidning

Team: Plym&Bergman

Publicering: varje månad

Aiai Magasinet

Design och löpande layout

Uppdragsgivare: Kaustik AB

Team: Plym&Bergman

Smart Senior

Löpande layout och annonsproduktion

Uppdragsgivare: Smart Senior

Team: Plym&Bergman

Tidningsteam

Emilie Bergman – Art director, grafisk designer och illustratör och animatör

Olof Plym Forshell – Art director, grafisk designer, fotograf och filmare 

Marie Eriksson – journalist och kommunikatör

Marie hjälper er att se över tonaliteten och skapa ny text till en befintlig tidning.

Mejla Marie på; marie@stockholmskulturbyra.se