top of page
Tidningslayout

Tidning

Behöver du hjälp med tidningsdesign eller tidningsproduktion?

Vi hjälper dig gärna och har lång erfarenhet av design och layout av tryckta tidningar.

 

Tjänster

Redesign av befintlig tidning

Design av helt ny tidning

Löpande layout

Fotografering reportage

Illustration reportage

Uppdrag

Magasin Affärsvärlden

Layout och löpande layout från 2020–2024

Uppdragsgivare: AFV Media AB

Tidigare uppdrag

Magasin Sjöstaden

Design och löpande layout / annonskontroll

Uppdragsgivare: Vår egen tidning

Team: Plym&Bergman

Publicering: varje månad

Aiai Magasinet

Design och löpande layout

Uppdragsgivare: Kaustik AB

Team: Plym&Bergman

Smart Senior

Löpande layout och annonsproduktion

Uppdragsgivare: Smart Senior

Team: Plym&Bergman

Tidningsteam

Emilie Bergman – Art director, grafisk designer och illustratör

Olof Plym Forshell – Art director, grafisk designer och fotograf 

tidningar_marknadsforing_bred_case_plymbergman.jpg

Affärsvärlden

Kund: AFV Media AB
Produkt: magasin Affärsvärlden

Magasinet Affärsvärlden, en framstående affärstidning i Sverige, erhöll priset "Årets tidskrift" 2022. Från november 2020 ansvarade Plym&Bergman för layout och grafisk produktion av det tryckta magasinet i nära samarbete med redaktionschefen på Affärsvärlden. Dessutom bidrog vi med illustrationer och fotografier till magasinet vid behov.

Affärsvärlden ges ut varje vecka för sina prenumeranter och finns också tillgängligt som lösnummer. Magasinet består vanligtvis av 52 sidor med cirka 85% redaktionellt innehåll.

Case

Layout och illustration magasin Affärsvärlden

Layout tidningen Affärsvärlden
Illustration reportage: Emilie Bergman

Grafisk design av ikoner
Tidningsformgivning
Design magasin

Aiai-magasinet

Kund: Aiai

På uppdrag av Aiai ansvarade vi för designen av deras nya kundtidning, Aiai-magasinet. Vi layoutade totalt nio utgåvor, där Olof även agerade som en av tidningens två fotografer. Emilie bidrog med illustrationer och skapade grafik för olika reportage.

Foto: Olof Plym Forshell

Se alla nummer här >>

Tidningsformgivning och foto
Tidningsdesign och foto

Magasin Sjöstaden

Vår egna tidning för Hammarby sjöstad

Vi grundade Magasin Sjöstaden 2014 och distribuerade det till invånarna i Sjöstaden, Stockholm. Vi står bakom tidningens design och layout, och har producerat sammanlagt 12 nummer. Olof bidrog också som fotograf till tidningen, medan Emilie skapade illustrationer för reportage och plocksidor.

Foto: Olof Plym Forshell

Se alla nummer här >>

bottom of page