top of page

integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller hanteringen av personuppgifter enligt EUs dataförordning GDPR som träder i kraft 25 maj 2018.

Om du är, har varit eller visat intresse att bli kund eller leverantör hos Plym&Bergman (som består av företagen Bergman Illustrerat och Plymforshell.se, så är det troligt att vi har samlat in viss information om dig. Samma sak om du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Plym&Bergman värnar alltid om din integritet. Vi samlar aldrig in mer uppgifter än vi behöver. Vi överlåter eller säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Undantag kan gälla partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal samt till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut.

Insamling av data

Vi kan samla in data när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, när du kontaktar oss via vår webbplats, när du kontaktar oss via mail, telefon, brev eller vid fysiska möten och när du interagerar med oss i sociala medier. 

Olika typer av information som vi kan lagra om dig (observera att detta nästan uteslutande är information som du själv ger till oss, och att vi inte alltid samlar in alla typer av data):

 

Person- & kontaktinformation: Namn, e-postadress, telefonnummer, titel, arbetsplats.

Betalningsinformation: org.nr. / personnr., referensperson, fakturaadress, faktureringsinformation.

Automatisk insamling av data

När du besöker vår webbplats sparas automatiskt data om dig i Cookies och Loggfiler. Vi gör detta för att kunna ge webbplatsbesökare en snabbare och bättre användarupplevelse samt för att kunna mäta trafik med verktyg som Google Analytics, via Facebook Pixel och Hotjar. Denna information är anonymiserad för oss. 

Var lagras dina uppgifter och hur länge?

Vi lagrar dina personuppgifter inom EU/EES. 

Vi sparar dina data så länge som det krävs för att uppnå det syfte för vilken informationen samlades in. När det gäller information avsedd för redovisningskrav sparas informationen så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Hur skyddas mina uppgifter?

Vi gör mitt bästa för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring, obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Det gör vi med både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vilka är mina rättigheter?

Enligt lagen om dataskydd har du rätt till kontroll över dina egna informationsuppgifter och information om hur vi behandlar dessa uppgifter. Du kan höra av dig till mig om du vill utöva någon av dina rättigheter. Det kan till exempel vara att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller helt ta bort dina uppgifter (i det fall dina uppgifter krävs på grund av avtal eller lagstiftning kan vi inte radera alla uppgifter).

Ändring av vår dataskyddspolicy

Plym&Bergman kan komma att ändra vår dataskyddspolicy. I det fall detta sker kommer vi att upplysa om detta via digitala utskick samt på företagets webbplats.

 

Har du fler frågor gällande hantering av data och vår dataskyddspolicy är du självklart välkommen att höra av dig till oss.

Emilie Bergman

Bergman Illustrerat

+46 736 37 47 76
info@plymbergman.se

Olof Plym Forshell

Plymforshell.se

+46 736 42 32 07
info@plymbergman.se

bottom of page